کشور ما و مراکز علمی ما برای دنیا مرجع علمی بشوند. این باید اتّفاق بیفتد و ان‌شاءالله این کار خواهد شد...
تغییر نگرش و ایجاد ساختار جدید لازمه دستیابی به مرجعیت علمی جهان
برای داشتن قهرمانان علمی، ضروری است مانند ورزش قهرمانی رفتار کنیم
منوی اصلی
ثبت نام در خبرنامه
رویداد ها
    آرشیو رویداد ها