فدراسیون سرآمدان علمی ایران | رویدادها | دومین کنفرانس بین المللی نانو پزشکی و نانو ایمنی
در مورد این رویداد

دومین کنفرانس بین المللی نانو پزشکی و نانو ایمنی

تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ تاریخ پایان : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ http://nano.ir/section/2/220‎
گروه نانوتکنولوژی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی با همکاری انجمن نانوفناوری پزشکی ایران و حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و فدراسیون سرآمدان علمی ایران در تاریخ هشتم و نهم آذر ماه سال 1396 برگزار خواهد کرد.
موضوعات این همایش شامل بخش های زیر می باشد:

Nanomedicine Topics:
Nanocarriers in targeted delivery systems
Regenerative nanomedicine
Nanotechnology in medical implants and biomedical devices
Nanobiotechnology and nanobiosystems
Nanotechnology in diagnosis, imaging and biosensors
Cancer nanotechnology and nanotherapeutics
Application of nanotechnology in veterinary medicine

Nanosafety Topics:
Exposure assessment
Methodology: characterization, detection and monitoring
Occupational health and environmental interactions
Toxicology
Ecotoxicology and life cycle analysis
Regulation and standardization