در مورد این رویداد

پانزدهمین گردهمایی بین المللی فناوری سلولهای بنیادی رویان

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ تهران http://www.royancongress.com/‎
این کنگره ترکیبی از دو کنفرانس جداگانه با موضوعات مختلف است که توسط مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و تولید مثل، موسسه رویان برگزار می شود.   هدف اصلی کنگره، جمع آوری محققان و پژوهشگران از سراسر جهان در زمینه های علمی سلولهای بنیادی و زیست پزشکی تولید مثل است.